2016 Yapımları
2014 Yapımları
2013 Yapımları
2012 Yapımları
2011 Yapımları
2008 Yapımları
2007 Yapımları
2006 Yapımları
2005 Yapımları
Eski Yapımlar
Belgeseller
2017 Yapımları
2018 Yapımları
    A Ş İ R E T M E K T E P L E R İ

 

 

İstanbul'da 1892 'de açılıp  1905 yılında kapatılan,
Osmanlı eğitim tarihinde önemli bir yeri olan
' Aşiret Mektepleri'ni anlatmaktadır bu belgesel.
Arap, Arnavut, Bedevi ve Kürt  kabilelerin  önde
gelenlerinin çocukları İstanbul'da açılan 
' Aşiret Mektepleri' nde  eğitilmiş ve memleketlerinde
görevlendirilerek mezun edilmişlerdi.

Belgeselde Sultan II. Abdülhamit’in eğitim konusundaki
ilerici yaklaşımları da anlatılıyor. Türk eğitim
tarihinde önemli bir sayfa sayılan 'Aşiret Mektepleri', 
Sultan Abdülhamit Han’ın projesiydi.
Yapımcılığı Halk Film tarafından gerçekleştirilen belgesel,
II. Abdülhamit Han’ın merkezden uzak aşiret bölgelerinde
çeşitli karışıklıkları ve uyumsuzlukları önlemek için
İstanbul’da açılan ‘Aşiret Mektepleri’ni konu alıyor.
Padişah II. Abdülhamit Han yeni yüzyıla girerken Osmanlı
Devleti içindeki aşiretlerin ayaklanmalarının önüne
geçebilmek için kalıcı bir çözüm arıyordu. Geniş bir
coğrafyaya hükmeden imparatorluğa bağlı olan Arnavut,
Arap ve Kürt aşiretleri kontrol altında tutmak önemli
bir sorundu. Aşiret bölgelerini ve aşiretin önde
gelenlerini elde tutmak var olma sorunuydu.
Eğitim öğretim amacıyla soylularının çocuklarını,
aşiret önde gelenlerinin evlatlarını İstanbul’a
almak kalıcı bir çözüm olabilirdi.1892’de 
Sultan II. Abdülhamit Han’ın emriyle  Aşiret Mektepleri kuruldu.
Arnavut, Arap ve Kürt aşiretlerinin önde gelenlerinin
çocukları okula kaydedildi.Beş yıl boyunca özel bir
eğitimden geçirilen bu çocuklara, Türkçe başta olmak
üzere fen bilgileri,Fransızca ve Osmanlı idare sistemi de öğretildi…

Yönetmen: Nazif Tunç - Arif Hakverdi
Kurgu Yönetmeni: Necdet Tok
Kurgu ve Özel Efektler: Aytaç Şahin 
Metin Yazarları: Ünal Metin - Nazif Tunç 
Kameraman: Seyhan Bilir   
Müzik Düzenleme: Hüseyin Özden
Yönetmen Yardımcısı: Emre Karataş 
Seslendirme: Furkan Uyar
Yapım Sorumlusu: Naim Tunç  
Yapım: Halk Film 2009